Styrelsen för Magra IS

Ordförande Thomas Höggärde - 0705-510744 
Vice ordförande Mikael Jonsson - 0322-430 20  
Kassör Thomas Blomfelt - 0704-835978
Vice kassör Rickard Thordson - 0322-431 00
Sekreterare Roger Gustafsson - 0322-404 17
Ledamot Karin Edensvärd
Ledamot Maria Engelin

       

Protokoll

Protokoll