VERKSAMHETSIDÉ MAGRA IS

Vi önskar bedriva vår verksamhet så att den utvecklar barnen/ungdomarna på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt och socialt.

Vi vill fostra ungdomarna till ansvarskännande människor som respekterar regler och normer.

Både på och utanför vår anläggning tar vi aktivt ställning mot våld, mobbning, rasism och droger.

Vi vill erbjuda en kvalitativt bra och genomtänkt utbildning, tillgänglig för alla. En utbildning i både individuella färdigheter och lagspel, där individens utveckling är i centrum.

 

Ledare

Våra ledare skall ha som målsättning att med kvalificerad verksamhet ge spelarna idrottens grundstenar, värna om gemenskap, sammanhållning och kamratanda, samt ge barnen/ungdomarna en positiv livssyn.

Klubben har följande riktlinjer som varje ledare skall följa för att kunna leva upp till ovanstående krav:

§ Coacha, uppmuntra och motivera på ett positivt sätt.
§ Skapa bra föräldrakontakt
§ Vara positiv och förtroendeingivande
§ Fortbilda sig - utveckla sig
§ Vara lyhörd, se och upptäcka signaler
§ Skapa vi känsla och kamratanda
§ Bjuda på sig själv
§ Vara lojal mot föreningen
§ Först på plats - lämna sist

 

Ungdomarna

Föreningen har önskemål att våra barn/ungdomar följer nedanstående ”regler” för allas trevnad

Kom i tid till match och träning
Respektera ledare, kompisar, motståndare och domare
Använd ett vårdat språk
Se till att det råder kamratskap/mobbning och psykning tolereras ej
Lämna återbud om du inte kan spela match eller träna
Duscha efter match/träning
Uppträd på ett positivt sätt med stort hjärta för klubben
Städa omklädningsrummet efter er.

 

Föräldrar

Föräldrarna är en viktig resurs i vårt arbete med barn/ungdomsidrotten (även inom senioridrotten). Vi önskar ett gott samarbete med föräldrarna och strävar efter en öppen dialog. Vår förhoppning är att föräldrarna skall vara engagerade i sitt barns verksamhet och delta i arrangemang som syftar till att stödja verksamheten och föreningen.

Följande önskemål finns på föräldrarna

§ I yngre åldrar, se till att ditt barn kommer i tid till träning och matcher och att de har rätt utrustning med.

§ Lär barnen om rätt kosthållning och hygien efter match/träning

§ Följ så ofta som möjligt med på träning och matcher.

§ Hjälp föreningen med kafé och bilkörning mm

§ Låt lagets utbildade ledare ansvara för barnen under match och träning

§ Ta del av den information som kommer via ”lappar” på anslagstavlan eller på hemsidan

§ Uppmuntra ditt barn både i med och motgång, ge positiv och vägledande kritik

§ Fråga om matchen/träningen/tävlingen var rolig och spännande, inte bara om resultatet

§ Uppmuntra alla spelare i laget

§ Tänk på att det är ditt barn som idrottar - inte du.

§ Se domaren som en vägledare, kritisera inte hans domslut

§ Ha roligt tillsammans inom idrotten

§ Om du har frågor, kritik eller förslag på förändringar, diskutera gärna detta med ledarna på annan tid än tränings/matchtid.

Allmänt

Trivsel och glädje är viktiga inslag i föreningen. Denna verksamhetsidé bildar en plattform för föreningens arbete och skall förhoppningsvis vara ett stöd för ledare, spelare och föräldrar.