Styrelsen för Magra IS

Ordförande Jimmy Lanevik - 076-871 69 00  
Vice ordförande Mikael Jonsson - 0322-430 20  
Kassör Johan Kahlin - 070-771 31 15  
Vice kassör Johan Gustavsson - 0322- 130 26
Sekreterare Lars Andersson - 0322-407 67  
Vice Sekreterare - Roger Gustafsson 0322-404 17  
Ledamot Rickard Thordson  0322-431 00
       
Styrelsen sammanträder kl 18:00 i klubbstugan den sista måndagen i varje månad med undantag för juli och december.