Styrelsen för Magra IS

Ordförande Jimmy Lanevik - 076-871 69 00  
Vice ordförande Mikael Jonsson - 0322-430 20  
Kassör Thomas Blomfelt - 0322-433 50 
Vice kassör Rickard Thordson - 0322-431 00
Sekreterare Roger Gustafsson - 0322-404 17
Vice Sekreterare Johan Gustavsson - 0322- 130 26
Ledamot Johan Kahlin - 070-771 31 15
Suppleant Peter Karlsson
Suppleant Christer Gustavsson
       
Styrelsen sammanträder kl 18:00 i klubbstugan den sista måndagen i varje månad med undantag för juli och december.

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Årsmöte