Styrelsen för Magra IS

Ordförande Thomas Höggärde - 0705-510744 
Vice ordförande Mikael Jonsson - 0322-430 20  
Kassör Thomas Blomfelt - 0704-835978
Vice kassör Rickard Thordson - 0322-431 00
Sekreterare Roger Gustafsson - 0322-404 17
Vice Sekreterare Johan Gustavsson - 0322-130 26
Ledamot Johan Kahlin - 070-771 31 15
Suppleant Karin Edensvärd
Suppleant
       
 

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Årsmöte