INNEBANDY för barn födda 2008-2013

Söndagar 16:00-17:00

I gymnastiksalen i Magra skola. Start 22 augusti. Prova två gånger innan du blir medlem.
Glasögon rekommenderas, men är inget krav.
Löpande information kommer via en SMS-grupp i Supertext. Ladda ner appen eller ta emot meddelanden som vanliga SMS.

Ledare:                                                                        
Christian Esselmark       070 360 58 16
Anders Sundberg           070 636 63 86
Martin Lidén                    070 746 42 82
Lisa Lanevik                     070 689 66 04